Zásady zpracování osobních údajů

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Jedním z požadavků nového nařízení je také povinnost Správce osobních údajů, informovat subjekty o zásadách zpracovávání jejich osobních údajů. Společnost Fitcredit s.r.o. údaje, které poskytujete, používá na vyhodnocení vašich žádostí o půjčky – od poskytovatelů, se kterými spolupracuje. Dále k zadávání nezávazných žádosti v jejich online systémech, které slouží k vyhodnocení vašich žádostí a k jejich dalšímu zpracování. Jedná se o společnosti: Vita Credit s.r.o., Fair Credit s.r.o., tento seznam se může průběžně rozšiřovat nebo zcela změnit. Je naší snahou mít seznam našich partnerů stále aktuální, ale chcete-li mít v moment vaší žádosti přesné informace o seznamu společností, doporučujeme si tuto informaci vyžádat (při telefonickém hovoru, emailem), jelikož aktualizace může z technického hlediska zabrat i několik dní. V tomto dokumentu o ochraně osobních údajů zjistíte, jaké informace o vás shromažďujeme, co s nimi děláme, kdy a komu je zveřejňujeme. Správce zpracování osobních údajů uvedený v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je společnost Fitcredit, s.r.o., se sídlem Obce Ležáků 630, 537 01 Chrudim, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 34375, IČO 03632873, www.fitcredit.cz. Vždy ochraňujeme vaše informace a pravidelně vylepšujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Obsah:

  1. Jak informace o mně shromažďujete?
  2. Proč o mně informace shromažďujete?
  3. Jak dlouho informace o mně uchováváte?
  4. Jak informace o mně analyzujete?
  5. S kým informace o mně sdílíte?
  6. Jak informace o mně chráníte?
  7. Jaká mám práva?
  8. Na koho se můžu obrátit?

1. Jak informace o mně shromažďujete?

Informace o vás sbíráme způsoby:
- používáte náš weby nebo zadáváte informace v nich
- vyplníte žádost o půjčku na našich webech: www.netfin.cz, www.pujcky-chrudim.cz, www.platjednu.cz, www.pujcky-chrudim.cz, www.expresfinanc.cz, www.aldip.cz, www.levnefinance.cz (seznam je pravidelně aktualizován)
- informace o vás nám poskytují třetí strany
- kontaktujete nás s vaší žádostí o půjčku (telefon, email, dopis, chat aj.).

1.1. Informace, které nám poskytujete:

- jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu
- číslo mobilního telefonu
- emailová adresa
- vaše povolání, vzdělání, rodinný stav
- rozsah měsíčních příjmů a výdajů
- číslo bankovního účtu
- vašeho zaměstnavatele
- trvalou a korespondenční adresu
- další kontaktní informace
- výpis z bankovního účtu až za posledních 6 měsíců
- popř. další potřebné doklady či dokumenty

1.2. Informace, které o vás získáváme

1.2.1. Aktivita na našich webových stránkách

Abychom zlepšili kvalitu našich služeb, rychlost našich webových stránek a celého procesu schvalování půjček, společně s našimi partnery spolupracujeme na shromažďování Cookies. Cookies vám umožňují využít naše služby a personalizovat vaše zkušenosti na našich stránkách. Říkají nám, které části našich stránek lidé navštívili, pomáhají nám měřit účinnost reklamy a vyhledávání na webu, dávají nám možnost nahlédnout do chování uživatelů, díky čemuž můžeme vylepšovat naše produkty a služby. Chcete-li cookies zakázat, obraťte se na poskytovatele svého internetového prohlížeče, kde zjistíte, jak to udělat. Vzhledem k tomu, že cookies jsou na našich webech používány, jejich zakázáním můžete omezit fungování určitých částí našich stránek.

1.2.2. Informace od třetích stran

Spolupracujeme s třetími stranami, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o půjčku. Tito partneři sami půjčky neposkytují. Pokud na jejich stránkách vyplníte jednoduchý formulář žádosti o půjčku a potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů, obdržíme na základě dohody uzavřené mezi námi a těmito třetími stranami informaci o vašem požadavku a také informace o vás, které jste do formuláře žádosti vyplnili. Tyto informace zpracováváme za účelem vyřízení vaší žádosti o půjčku. Další možností je tyto partnery kontaktovat telefonicky, tehdy dostaneme pouze tel. kontakt a informaci, že máte zájem o finanční služby.

2. Proč o mně informace shromažďujete a uchováváte?

Informace shromažďujeme k vyhodnocení vaší žádosti o půjčku. Uchováváme je, abychom vám usnadnili práci, ušetřili váš čas nebo vás informovali o novinkách. Např. vás může dělit od získání půjčky zkušební doba nebo doplacení určitého závazku, to může nějakou dobu trvat, takovou informaci zaznamenáme a situaci za vás pohlídáme. Nebo v případě, že se pro vás příznivě změní podmínky (příklad: dříve jste žádal/a o 200.000, ale maximální nabídka byla 150.000, podmínky se změnili a my vás o tom můžeme informovat).

3. Jak dlouho o mně informace uchováváte?

Na základě vašeho souhlasu, k obchodním sdělením po dobu 1 roku. Informace, které jste nám poskytli na základě souhlasu prostřednictvím online žádosti na našich webech, máme uložené v emailové schránce, dokud jej neodvoláte. Na vyžádání je smažeme. Informace, které nahlásíte telefonicky, dlouhodobě neuchováváme, pouze písemně a po dobu než je vaše žádost vyřízena: schválena či zamítnuta. Informace jsou o vás poté vedeny u společností, od kterých vám půjčku zprostředkováváme - na základě jejich vlastních smluvních podmínek, ke kterým jim při podpisu smluv dáváte souhlas, k takovým informacím, máme, nadále přistup na základě smluv o spolupráci, ale již je nespravujeme.

4. Jak o mě informace analyzujete?

Ujistíme se, že jednáte v dobré víře a vyhodnocujeme vaši úvěruschopnost, aby vaše žádost o půjčku byla co nejdříve vyřešena. Toto nám dovoluje rozhodnout, zda vám můžeme půjčku zprostředkovat, zda splníte podmínky a také jestli zprostředkovávaná půjčka vyhovuje vašim požadavkům.

Společnosti, pro které zprostředkováváme půjčky, mají každá svůj vlastní automatizovaný postup rozhodování, který je založen na požadavcích Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, podle, kterého posuzují vaši úvěruschopnost, abyste si vy i poskytovatel mohli být jisti, že půjčku budete schopni splatit. K tomu mj. využívají databáze a registry klientských informací. Chcete-li vědět, které, je nutné se na to informovat individuálně, protože každá společnost může využívat jiné.

5. S kým o mně informace sdílíte?

Sdílíme informace s úvěrovými společnostmi, u kterých vaší žádost zakládáme viz. (pravidelně aktualizovaný) seznam v prvním odstavci této stránky.

6. Jak informace o mně chráníte?

Zajišťujeme fyzické, technické a administrativní zabezpečení, které pomáhá chránit soukromí vašich dat a osobních údajů. Pravidelně aktualizujeme a testujeme naši bezpečnostní technologii. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří tyto informace potřebují, aby vám mohli poskytnout požadované služby. Školíme naše spolupracovníky (případně zaměstnance) za účelem dodržování důvěrnosti, zabezpečení soukromí. Pokud budeme mít podezření, že některé z vašich osobních údajů byly ztraceny a mohly by být zpřístupněny třetí straně, obdržíte od nás osobní oznámení. Upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože přijímáme veškerá výše uvedená opatření, nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a bezpečnost informací, které nám jsou zasílány elektronicky. Předávání jakýchkoli údajů z vaší strany probíhá výlučně na vaše nebezpečí.

7. Jaká mám práva?

Právo na přístup Můžete si vyžádat vaše osobní údaje, které máme k dispozici, zjistit účel a základ jejich zpracování. Pro získání informací zašlete žádost elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu na našem webu (z vlastního emailu) s vašimi identifikačními údaji nebo vámi podepsanou žádost na adresu naší společnosti.

Právo na opravu Můžete provést změnu/opravu kontaktních údajů, příjmů a výdajů nebo veškerých ostatních údajů, které jsou v online žádosti a to vyplněním nové žádosti nebo zasláním emailu na info@aldip.cz

Právo odvolat souhlas Můžete odvolat váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Právo být zapomenut Můžete požádat o vymazání informací z naší databáze, v takovém případě zašlete vámi podepsanou žádost na adresu naší společnosti. Pokud na základě vaší žádosti odstraníme vaše údaje, nebudeme vás schopni v budoucnu identifikovat a v případě dalšího zájmu o naše služby si budete muset svojí žádost vyplnit znovu.

Vznést námitky proti zpracování osobních údajů Můžete vznést jakékoli námitky proti zpracování vašich údajů a my se vašimi požadavky budeme zabývat. Pro vznesení námitky zašlete elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu na našem webu (z vlastního emailu) s vašimi identifikačními údaji nebo vámi podepsanou žádost na adresu naší společnosti.

8. Na koho se můžu obrátit?

Pokud máte otázky týkající se zpracování dat, obraťte se na vedení společnosti Aldip s.r.o. Stačí poslat email na info@aldip.cz nebo písemnou formu na adresu Jáhnova 8, 530 02 Pardubice. Naše aktivity v oblasti ochrany osobních údajů monitoruje Úřad pro ochranu údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Důsledně pracujeme na ochraně vašich osobních údajů a na zajištění transparentnosti činností v oblasti jejich zpracování. Pokud se objeví nějaké problémy, neváhejte se obrátit přímo na nás, ale máte také právo se pro radu nebo v případě stížnosti obrátit na ÚOOÚ. Předtím, než se s vaším dotazem nebo stížností na ÚOOÚ obrátíte, doporučujeme, abyste kontaktovali naší společnost, abychom mohli váš dotaz nebo stížnost co nejrychleji vyřešit. Jsme připraveni zodpovědět veškeré vaše otázky týkající se zpracování osobních údajů u společnosti Aldip s.r.o. Prosíme, popište své dotazy nebo požadavky co nejpodrobněji, abychom mohli vše vyřešit k oboustranné spokojenosti.